INVESTICE

Investujte s lázeňskými prameny

Jsme společnost BHMW a.s., provozující stáčírny přírodních léčivých zdrojů, pitných lázeňských pramenů. Ty jsou pak určeny převážně pro pitné kúry a pro pokračování lázeňské péče v domácím prostředí. Zakoupili a zrekonstruovali jsme dva klenoty pitných lázeňských pramenů: Stáčírnu v Bílině a v Mariánských Lázních. Z uzavřených a nepřístupných areálů se nám podařilo cílevědomou prací vybudovat důstojné stánky léčivých sil přírody.

Naše prameny představují oblíbený a hojně využívaný léčivý zdroj už několik staletí a jejich obliba má zcela trvalý charakter. Proto jsou i vhodným přístavem pro vaše investice.

S BHMW můžete investovat dvěma způsoby:

Listinné dluhopisy

První možností je nákup listinných dluhopisů se splatností 3 roky. Dluhopisy mají pololetní výplatu kuponů a pevnou roční úrokovou sazbou 6,5%. Investovat můžete od 50.000,- Kč.

Fond kvalifikovaných investorů

Druhou možností investice je fond kvalifikovaných investorů BHMW INVEST SICAV a.s.. Depozitářem našeho fondu je banka Unicredit bank, obhospodařovatelem a administrátorem je investiční společnost DELTA IS.

Základní parametry fondu jsou tyto:
• celková aktiva fondu činí přes 100 milionů korun.
• kvartální oceňování hodnoty akcií
• vstupní poplatek 0%,
• výstupní poplatek po 3 letech 0%,
• fyzická osoba po 3 letech neplatí srážkovou daň

Za pozornost také stojí, že čisté zhodnocení fondu i v této nelehké době bylo za rok 2019 bylo 6,49% a za rok 2020 6,51%.


Soubory ke stažení

Zpráva auditora 2020

Zpráva auditora 2020

Unijní prospekt pro růst

Unijní prospekt pro růst

Konečné podmínky 1. emise

Konečné podmínky 1. emise


Odstoupení od smlouvy o úpisu dluhopisů

Prezentace Dluhopisy BHMW 2022

Prezentace Dluhopisy BHMW 2022