Lázeňský restaurant Bílinská kyselka

Lázeňský restaurant Bílinská kyselka

Historie lázeňského restaurantu Bílinská kyselka Lázeňský restaurant byl vystavěn dvorním architektem Sáblíkem na popud knížete Mořice Lobkovice. Ten požadoval, aby kromě hlavní restaurace pro lázeňské návštěvníky existoval také restaurant pro jednodenní návštěvníky a...
Tovární budova stáčírny Bílina

Tovární budova stáčírny Bílina

Původní záměr a účel Tovární budova byla vystavěna pro zvýšení kapacity výroby stáčírny v roce 1898. Byly zapotřebí nové kapacity pro mytí džbánků a lahví a dvě nová pracoviště výroby Bílinských zažívacích pastilek. Kníže Mořic Lobkovic spolu s dvorním stavitelem...