Historie lázeňského restaurantu Bílinská kyselka

Lázeňský restaurant byl vystavěn dvorním architektem Sáblíkem na popud knížete Mořice Lobkovice. Ten požadoval, aby kromě hlavní restaurace pro lázeňské návštěvníky existoval také restaurant pro jednodenní návštěvníky a turisty.

www.ukadi.cz