Původní záměr a účel

Tovární budova byla vystavěna pro zvýšení kapacity výroby stáčírny v roce 1898. Byly zapotřebí nové kapacity pro mytí džbánků a lahví a dvě nová pracoviště výroby Bílinských zažívacích pastilek. Kníže Mořic Lobkovic spolu s dvorním stavitelem architektem Sáblíkem navrhli tovární budovu do podoby zámku, který svou výstavností ospravedlní fakt, že budova zakrývá výhled na čelo lázeňského areálu. Zajímavostí je, že se zachoval zcela první náčrtek, na kterém se Mořic Lobkovic se Sáblíkem dohodli na konceptu stavby.

Zákoutí vnitřního dvora tovární budovy s památníkem Reussů.

Zákoutí vnitřního dvora tovární budovy s památníkem Reussů.

Architektonické řešení budovy

Tovární budova dodržuje symetricitu budování lázeňského parku a je “spojovacím uzlem” připojena k mnohem starší budově železniční nakládky Pražsko-Duchcovské dráhy. Geniální řešení umožnuje dodržet téměř souběžnou čelní stranu obou objektů továrny a stáčírny s rozdílem menším než tři úhlové stupně.

Továrna byla navržena jako veřejně nepřístupná, pouze střední průchozí část byla vnitřně oddělena od zbytku budovy a její hala se schodištěm a proskleným stropem slouží jako nový vstup do lázeňského prostředí.

Budova továrny vytváří před původním průčelím lázní Bílina s památníkem Reussů romantické a často na obrázcích znázorňované zákoutí vnitřního dvora. Zároveň účinně odděluje lázeňské prostředí od železnice.

Ukázka ze stavební dokumetace řešení nivelací tovární budovy Bílinská kyselka

Ukázka ze stavební dokumetace řešení nivelací tovární budovy Bílinská kyselka

Využití v průběhu času

Budova byla k výrobním účelům využívána až do počátku 2. světové války, kdy byla jako majetek české Lobkovické šlechty zabavema Wehrmachtem. Po válce byl již objekt částečně přestavěn na administrativní centrum. Pro nově vzniklé socialistické Československo se budova stala ředitelstvím Severozápadních zřídel, zahrnujících léčivá zřídla Bílinské kyselky, Zaječické hořké vody, lázní Poděbrady, zřídlo Praga v Břvanech, zřídla Vratislavice a Běloveská Ida.

Současný stav a určení

V současnosti je budova upravena do zámecké podoby instalací nových dřevěných oken místo původních továrních. Původní okna jsou také v expozici Muzea mineralogie a geologie Bílinské kyselky. V současnosti je budova upravena do zámecké podoby instalací nových dřevěných oken místo původních továrních. Původní okna jsou také v expozici Muzea mineralogie a geologie Bílinské kyselky. Nyní budova slouží společenským účelům a v jejích interiérech je expozice muzea, podniková prodejna, konferenční sály a moderní učebna.