Tovární budova stáčírny Bílina

Tovární budova stáčírny Bílina

Původní záměr a účel Tovární budova byla vystavěna pro zvýšení kapacity výroby stáčírny v roce 1898. Byly zapotřebí nové kapacity pro mytí džbánků a lahví a dvě nová pracoviště výroby Bílinských zažívacích pastilek. Kníže Mořic Lobkovic spolu s dvorním stavitelem...