Projekty podporované OP PIK

Společnost BOHEMIA HEALING MARIENBAD WATERS a.s. realizuje projekt „Inovace ve společnosti BOHEMIA HEALING MINERAL WATERS CZ a.s.“, jehož cílem je výroba inovovaného produktu „Zaječická hořká STRONG“, a to změnou procesu stáčení hořké vody a jejího zahušťování. Na tento projekt je poskytována finanční podpora od Evropské unie ve výši 3 522 091,16 Kč.

Společnost BOHEMIA HEALING MARIENBAD WATERS a.s. realizuje projekt „Rozvoj BOHEMIA HEALING MINERAL WATERS CZ a.s. v Mariánských Lázních“, jehož cílem je pořízení nové technologické linky pro kompletní výrobu balených přírodních minerálních vod do stáčírny v Mariánských Lázních. Na tento projekt je poskytována finanční podpora od Evropské unie ve výši 25 832 250 Kč.

Translate »