Tak jako “studenice” by mohl být studený pramen, tak “teplice” je jméno teplé vody v ženském rodě. Je to tedy TA teplice.

Pokud je teplých pramenů více pohromadě, v množném čísle jsou to TY teplice. Lázně, ve kterých se Bílinská kyselka a Zaječická hořká voda užívá se nyní nazývají Lázně Teplice v Čechách.

https://cs.wikipedia.org/wiki/Term%C3%A1ln%C3%AD_pramen