Když dnes kupujete minerální vodu, může být zcela bez minerálů!

Dle nové evropské legislativy označuje slovo MINERÁLNÍ původ, NIKOLIV obsah MINERÁLŮ, jak tomu bylo dříve. Nově tedy pouze fakt, že pochází “z podzemí”.

Po staletí zažitý význam je dnes tedy jiný a naprostá většina populace je tímto názvem účinně klamána.

Pod označením “minerální voda” si většina populace u nás představí vodu, která obsahuje důležité minerály. Že je to v podstatě pramen s léčebným využitím. Po staletí se v našich zemích tento termín užíval a platila definice, že slovem “minerální voda” jsou označeny vody s obsahem rozpustných látek větším než 1g na litr. Nebo mají obsah přirozeného kysličníku uhličitého větší než 1g na litr vody.

Navíc je dnes všeobecně neznámé, že “kyselka” je název pro pramen přirozeně perlivý kysličníkem uhličitým. Převládá názor, že perlivost musí být vždy dodávaná uměle pomocí bombiček s kysličníkem.

V současnosti většina u nás prodávaných “minerálních vod” nemá 1g, tedy 1000 mg/L a běžné jsou i mineralizace menší než 100 mg/L tedy méně než 100 mg TDS (souhrnu rozpuštěných pevných látek, total dissolved solids). Přitom doporučená mineralizace pro pitnou vodu je okolo 300 mg/L.

Vody dříve označované jako “minerální vody” jsou dnes podle platné legislativy krkolomně nazývány jako přírodní minerální vody s léčebným využitím, nebo v baleném stavu jako “výtěžky z přírodních léčivých zdrojů”.

V současné době jsou z původních a pravých lázeňských pramenů na trhu například Bílinská kyselka, Zaječická hořká, Rudolfův pramen a Vincentka.