S hrdostí můžeme oznámit, že naše společnost BHMW a.s. získala 18. října 2020 certifikát kvality EMIRATES QUALITY MARK (AL-ALAMA) pro mariánskolázeňský pramen AQUA MARIA, (zdroj “Nová Marie BJ-6”), čímž se stala prvním českým držitelem tohoto certifikátu v oboru. Společnost před několika lety zakoupila brownfield opuštěné stáčírny a pod vedením finančního ředitele BHMW a.s. Ondřeje Chrta uspěla také se získáním podpory z EU fondů pro rozvoj českého průmyslu. Za následnou kvalitně a citlivě provedenou rekonstrukci získala společnost BHMW a.s. v minulém roce cenu Ministerstva průmyslu za “Podnikatelský projek roku”. Nyní byla kvalita rekonstrukce a nově vybudovaných výrobních prostor prověřena také náročným certifikačním procesem, vedeným společnostmi ESMA (Emirates Authority For Sradardization & Metrology) a TÜV Middle East W.L.L.

Tým pod vedením výkoného ředitele p. Vojtěcha Milka úzce spolupracoval s žadatelem o certifikaci, dubajskou distribuční společností MORAVA TRADING L.L.C.. Certifikační proces řídili po technické stránce výrobní ředitel Zdeněk Nogol a technolog Martin Hegr, návrh obalového designu a jeho vizuál řídilo vývojové oddělení BHMW a.s. pod vedením Karla Bašty.

“Získaný certifikát je vynikajícím důkazem naší poctivé práce a zhodnocením námi vložených finančních prostředků a nadšení. Víme, že mariánskolázeňské prameny si zaslouží světové uznání a jsme rádi, že AQUA MARIA získá své místo na tak prestižním trhu. Každou prodanou lahví s mariánskolázeňskou kolonádou se tak kousek slávy města přenese do vzdálených krajů. Budeme rádi, když se mariánskolázeňské prameny stanou v blízké době významnou součástí marketingu našeho lázeňství na zahraničních trzích.” říká Vojtěch Milko.

Výkoný ředitel BHMW a.s. Vojtěch Milko s arabskými obchodními partnery.

Výkoný ředitel BHMW a.s. Vojtěch Milko s arabskými obchodními partnery.

Vojtěcha Milka jsme se také zeptali: “Jaké jsou další plány BHMW a.s. při exportu pramenů?”
“AQUA MARIA s nízkou mineralizací byla pro certifikační proces a vstup na trh v Emirátech nejméně komplikovaná. Také její vizuál a grafický styl dobře koresponduje s tamním vkusem. Arabská strana ale vnímá AQUA MARII jako počátek mnohem širší spolupráce. Velký zájem mají také o prameny, které se uživají přímo k lázeňské léčbě. V dalším kroku tedy obě strany počítají s přípravou certifikátů pro mariánskolázeňský Rudolfův pramen a samozřejmě také pro legendární produkty bílinských zřídel společnosti BHMW a.s..”

Karel Kalivoda, generální ředitel LLML a.s. zodpověděl otázku: “Jak vnímáte důležitost exportu lázeňských pramenů pro tuzemský a zahraniční marketing města?”
“Společnost Ensana / Léčebné lázně Mariánské Lázně a.s. vítá certifikaci mariánskolázeňského pramene AQUA MARIA i nově zahájenou spolupráci s BHMW a.s. Rekonstrukce stáčírny i nově zahájená distribuce lázeňských pramenů na tuzemský i zahraniční trh je významným mezníkem v novodobé historii Mariánských Lázní. Certifikace a prodej AQUA MARIA významně napomůže propagaci destinace Mariánské Lázně na prestižních zahraničních trzích. Obě společnosti nyní plánují vzájemné propojení budoucích marketingových aktivit i rekonstrukci pitných pavilonů Rudolfova a Ferdinandova pramene, kde zmiňované léčivé přírodní zdroje vyvěrají.”

Martin Hurajčík, 1. náměstek hejtmana Karlovarského kraje poznamenal:
“Jsem nesmírně rád, že společnost BHMW takovouto certifikaci získala. Je to významný okamžik nejen pro společnost, ale také pro Mariánské Lázně a pro Karlovarský kraj. Když si vzpomenu na složitá jednání o stáčírně před několika lety a porovnám s tím, jak si vede pod novým majitelem, je to úžasné. Jsem velmi rád, že jsem mohl být, jako zástupce města, u zrodu této myšlenky. Pevně doufám, že spolupráce města, společnosti BHMW, hoteliérů, restauratérů a dalších bude pokračovat, protože to je ta nejlepší propagace pro Mariánské Lázně v zahraničí.”