Již několikrát se v tisku objevily informace o aktivitách odehrávajících se v lázeňském prostředí Bílinské kyselky. Vyrazili jsme tedy na kyselku, abychom se zeptali na otázky, které naše čtenáře zajímají. Ve stáčírně minerálních vod, v soukromé firmě BHMW CZ a.s. Nám na naše otázky odpovídal manager marketingu Karel Bašta, ředitel výrobního závodu Zdeněk Nogol a manager zahraničního obchodu stáčírny Vojtěch Milko.

Jakékoliv aktivity na Bílinské kyselce jsou veřejností bedlivě sledovány. Myslíte si, že je informovanost veřejnosti dostatečná?

Jsme rádi, že rekonstrukce stáčírny na kyselce vzbuzuje pozornost veřejnosti. Víme také, že mezi lidmi koluje mnoho nepřesných údajů, vzniklých míšením námi publikovaných faktů s nejrůznějšími spekulacemi. Myslíme, že celé věci prospěje, když se nyní pokusíme vše uvést na pravou míru”, odpovídá Vojtěch Milko.

Tématem, které jitří myšlenky veřejnosti, jsou dotace. Můžete nám o těch vašich říct něco bližšího?

ZN: V první řadě je nutné připomenout, že náš dotační titul je Evropský program OPPI, nikoliv regionální dotace přidělované v rámci krajů.
Mnozí si pod pojmem dotace představují podporu něčeho nefunkčního co stojí před zánikem a štědrá dotace tomu umožní zase pár let fungovat. Pokud to někde tak je, rozhodně to není náš případ. U nás se evropské dotace budou vyplácet až zpětně, a to na základě toho, zda splníme řádně své závazky ohledně kvality práce, rozvoje a inovací. Tedy, lidově řečeno, nejprve musíme ukázat výsledek toho, k čemu jsme se zavázali, teprve pak budou dotace postupně vypláceny.

Několikrát jste se prezentovali projektem „Nová kyselka pro Bílinu 21.století“. O co se vlastně jedná?

KB: Jedná se o vizi, o koncept a plán, jehož následování navrátí městu Bílina slávu významného lázeňského a kulturního centra. Potenciál k návratu ke slávě Bílina rozhodně má a výsledky našich marketingových průzkumů to dokazují.

Kdo je autorem projektu Kyselka21?

VM: V současnosti se tvorbou projektu zabývá náš marketingový tým, který využívá odborných znalostí a pomoci od specializovaných firem, architektů, ale také z řad našich dobrovolných poradců. Do projektu vkládáme vlastní zdroje, ale volíme velmi efektivní metody investic tak, aby za co nejméně peněz bylo vytvořeno co nejvíc.
Víme, že celý projekt je sice odvážný, ale je realizovatelný. Stojí totiž na jasných a střízlivých ekonomických výhledech a skutečnostech.

A kdo by měl stát za realizací těchto vizí?

KB: Za realizací musíme stát všichni, kteří nejsme lhostejní k osudu našeho okolí. Tedy nejenom my za stáčírnu, ale i vedení města Bíliny podpořené vůlí obyvatel. Občané musí chtít projekt návratu našeho města ke slávě podpořit, bez nich to nepůjde.
K naší stáčírně patří jen bezprostřední okolí, vše ostatní patří městu a některým jiným vlastníkům. Stavební práce musí provádět vlastníci pozemků.

A kdo by měl nad realizací vizí projetku Kyselka21 dohlížet?

VM: Podle naší představy by se mělo jednat o specializovanou skupinu lidí, která by dbala na dodržování pravidel projektu. My bychom do této skupiny přispěli svým know-how a marketingem. Rádi bychom, aby celý projekt byl zcela transparentní, stejně jako je celá naše současná první etapa rekonstrukce.

Velká čelní budova paří vaší společnosti, plánujete i u této budovy nějaké další využití?

ZN: Rozhodně bychom chtěli dát prostory v hlavní budově k dispozici nejenom exponátům muzea, ale také například lidem, zabývajících se budoucím lázeňským a kulturním životem. Mohla by zde být například centrála organizace Kyselka21.

A kdy tedy by se tedy měl projekt Kyselka21 začít realizovat?

VM: Chtěli bychom v první řadě lidem ukázat dokončené myšlenky a projekt. V první etapě naší rekonstrukce a revitalizace srdce kyselky tedy restaurujeme budovy stáčírny a centrální budovy, která tvoří vstup do lázeňského areálu a uvedeme do provozu nový moderní výrobní závod. Lidé pak budou moci sami posoudit, zda jsme schopni být součástí této vize a plánů.

Jaká je vaše motivace zabývat se rozvojem okolí stáčírny?

VM: Cítíme, že je naší povinností se podílet na rozvoji slavné historie, kterou dokazují nejen dochovalé písemnosti, ale také krásné stavby a vysoká architektonická hodnota areálu. Jsme lidé, kteří chtějí na těchto základech stavět a navrátit kyselce její místo na Evropské, ba i světové mapě.
Samozřejmě, že s rozvojem kyselky bude růst i společenská hodnota Bílinských produktů a služeb. Naši zahraniční partneři jsou nadšeni krásou kyselky a stále se ptají, zda bude tato slavná historie pokračovat. Předpokládají, že zde vzniknou alespoň malé funkční lázně. Nezapomínejme, že část z výtěžku Bílinské kyselky dle našich závazků ke státu náleží k balneologickému využití v lázeňském areálu.

A máte ještě nějaké plány ohledně balneologie?

ZN: Chceme s našimi odborníky vypracovat podrobnou studii a metodickou příručku využívání našich minerálních vod, podobně jako kolegové v Rusku na univerzitě Sankt-Petěrburské státní lékařské akademie I.I. Mečnikova. Chceme tak navázat na historické studie a moderní technikou popsat účinost .minerálních složek. To bude výhodné kvůli začlenění do současné lékařské legislativy. Připomeňme si, že balneologie v Čechách má své počátky u nás v Bílině . Na počátku stáli například otec a synové Reussovi, Friedrich Hoffman (objevitel Zaječické hořké vody) a  Josef Löschner, kteří se poté podíleli na rozvoji léčebných procedur v jiných lázních. V Karlových Varech, Mariánských lázních a dalších.

Plánujete i nějaké další produkty ohledně minerálních vod?

KB: Ano. Máme indicie, které nám potvrzuje minulost ale i současnost, že naše minerální vody jsou vhodným základem pro kosmetické výrobky, ale i v přípravcích pro regulaci zažívání.

Co tedy může každý udělat pro podporu tohoto projektu?

VM: Využijme tedy zbývajících několik měsíců k přemýšlení. Dovolujeme si vyzvat čtenáře, aby i písemnou formou přispívali na adresu kyselka21@bilinska.cz svými nápady a návrhy, co by bylo vhodné v lesoparku zřídit či vybudovat. Nejzajímavější nápady začleníme do projektu a zveřejníme je na stránkách.
Nesmíme zapomenout, že Kyselka21 není soukromým projektem stáčírny. Je to výzva, kterou můžeme my, vedení města a občané využít k budování a veřejnému prospěchu.

A poslední otázka. Můžeme se těšit na nějaké další vizualizace či projekty na vašich stránkách?

KB: Chystáme se předložit veřejnosti k nahlédnutí profesionální studie moderního, pohledného a účelného osvětlení lázeňského prostředí. Toto osvětlení bude v některých místech podtrhovat secesní vzhled budov, jinde bude moderní a bude svítit tlumeně když nebude nikdo poblíž aby se šetřilo energií, životností svítidel ale i snížil dopad na faunu parku.
Dále předložíme studii vybudování účinného a pohledného odhlučnění železniční a silniční dopravy, ze kterého bude mít užitek opravdu každý, nejen lázenští hosté, sportovci a rekreanti, ale i obyvatelé vzdálených domů ve městě.

Děkujeme za rozhovor.

Více o projektu Kyselka21 na stránkách www.bilinska.cz a našem facebooku https://www.facebook.com/bilinskakyselka21