DLOUHÁ LÉTA LIDÉ O BÍLINSKÉ STÁČÍRNĚ MINERÁLNÍCH VOD NESLÝCHALI. NYNÍ SE ALE ZAČÍNAJÍ DÍT ZMĚNY. TOU HLAVNÍ ZMĚNOU JE KOMPLETNÍ OPRAVA STÁČÍRNY, KTEROU NÁM DOPOSUD PŘIPOMÍNALA JEN OBŘÍ LÁHEV NA KRUHOVÉM OBJEZDU. JAKÉ JSOU ALE DALŠÍ PLÁNY STÁČÍRNY A JAKÝ OSUD ČEKÁ LÁZEŇSKÁ AREÁL? MANAGEMENT STÁČÍRNY UŽ MÁ JASNÉ VIZE A PLÁNY ROZDĚLENÉ DO ETAP. „NAŠE FIRMA PROVÁDÍ TECHNICKÝ DOZOR REKONSTRUKCE A KONTROLUJEME JAK PLNĚNÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE, TAK VLASTNÍ REALIZACI STAVBY,“ ŘEKL ING. IVAN LIPOVSKÝ ZE SPOLEČNOSTI NOSTAHERTZ, KTERÁ MIMO JINÉ KONTROLUJE I REKONSTRUKCI NÁRODNÍHO DIVADLA.

Vojtěch Milko

Vojtěch Milko

Etapy rekonstrukce stáčírny

První etapou je základní rekonstrukce budov a stavba podzemního výrobního závodu realizovaná firmou OHL ŽS, druhá etapa je zřízení muzea mineralogie a balneologie. Třetí etapou je vytvoření gastronomické části ve znovuobnoveném prostoru zákoutí stáčírny, která taktéž potřebuje citlivou přípravu. Tu pro nás připravuje architektoonický ateliér DL Studio, které bylo vybráno pro své výborné reference při navrhování značkových restaurantů. Podle Lipovského začala první etapa v červnu loňského roku a skončit by měla ještě do konce tohoto roku. „Jedná se hlavně o opravu historických budov a architektonicky citlivou vestavbu moderního závodu do podzemních prostor,“ prozradil Lipovský a popsal s tím, že v rámci oprav přijde také na řadu dominanta příjezdu na Kyselku, továrna bývale knížecí stáčírny. Oprava výrobní části stáčírny je také prioritní z toho důvodu, že produkce bílinské kyselky je nepřetržitá.

SPOLUPRÁCE S PAMÁTKÁŘI

BILINER SAUERBRUNN Franz Skopalik 1899

Původní pojetí zahradního parku za nakládkou BILINER

Manager zahraničního obchodu Vojtěch Milko, který dává celému projektu srdce, je zároveň autorem nápadu vybudovat nový moderní závod tak, aby nejen co nejméně rušil lázeňský provoz, ale aby dokonce navrátil celému objektu původní architektonické pojetí z doby jeho vzniku. Stavba závodu je unikátně víceúčelová, pod zemí bude probíhat výroba a na střeše se mohou lázenští návštěvníci těšit z dokonalého výhledu na Bořeň a lázeňské budovy. Celý projekt spadá pod památkovou péči a je tedy jasné, že celou opravu ostře sledují památkáři. „S památkovým úřadem spolupracujeme a zatím jsem nezaznamenal žádný problém, naopak i my sami vidíme, že připomínky památkářů mají své opodstatnění,“ podotkl Milko. Díky internímu oddělení pro správu historických dědicví jsme schopni našim památkářům poskytovat velmi přesné informace o historických prvcích a o rozvoji a využívání našich budov v historii. Sami si přejeme zachovat a restaurovat co nejvíce krásných a zajímavých zákoutí.

První varianta řešení podzemního závodu se střešní parkovou úpravou.

První varianta řešení podzemního závodu se střešní parkovou úpravou.

Jsme potěšení že i viceprezident Asociace sdružení pro ochranu a rozvoj kulturního dědictví ČR nás kontaktoval s přáním uvádět náš projekt jako ukázkový příklad revitalizace a harmonického propojení současnosti a minulosti.

Muzeum a restaurace na Bílinské Kyselce

Studie restaurantu BILINER

Studie restaurantu BILINER

Vedení bílinské stáčírny také počítá s tím, že v dalších dvou etapě by přišlo na řadu vybudování muzea a gastronomického zařízení na střeše závodu, z pohledu příchozích tedy na přirozeném pokračování lázeňského parku. „Máme připravený projektový plán a pracuje na něm vyčleněný tým lidí. Budoucí podoba zahradní restaurace s grilem a kavárnou by měla následně sloužit nejen turistům, ale hlavně bílinským občanům a jejich návštěvám,“ prozradil Vojtěch Milko. Stejně tak se počítá s otevřením několika tématických expozic.

Vizualizace budoucí expozice muzea

Vizualizace budoucí expozice muzea

„Máme vyčleněné prostory, kde muzeum vznikne. Jeho část se bude věnovat nejen knížecímu rodu Lobkoviců, ale také bohaté mineralogii (díky spolupráci s Bílinskou přírodovědeckou společností) a balneologii našeho kraje a také exponáty připomínajícími různé etapy lázeňské činnosti,“ uvedl Milko a doplnil, že pravděpodobně součástí muzea bude infocentrum s podnikovou prodejnou.

Dokumentární film s hranými pasážemi  z historie Bílinské kyselky

Propagační oddělení bílinské stáčírny připravuje nejen nové materiály a fotografie o historii a celkovém vývoji Bílinské kyselky, ale v přípravách je také dokumentární film, který bude mapovat pramen od svého prapůvodu. „V tomto má volnou ruku náš marketingový manažer Karel Bašta, který dal dohromady nejen tým lidí, kteří se na propagaci začali podílet, ale také oslovil místní, kteří začali se stáčírnou spolupracovat,“ poznamenal Vojtěch Milko.

KDE VŠUDE SE BÍLINSKÁ KYSELKA PRODÁVÁ?

Jak se vyjádřil zahraniční manažer Bílinské stáčírny, tak vývoz směřuje hlavně na Slovensko, USA, Čínu a Rusko, ale hlavní je český trh. Cítíme zároveň velkou odpovědnost, neboť naší prezentací zároveň ukazujeme kulturnost a historii našeho města před zákazníky na celém světě. V současnosti se připravuje expanze například do celého Srbska ale i ostatní státy západní Evropy mají velký zájem. „Složení bílinské minerální vody je jedinečné a naším cílem je, aby se dostala na stoly českých domácností, kam si myslím, že patří,“ uvedl Vojtěch Milko a připomněl, že pokud má někdo problém s dýchacími cestami nebo trávicím systémem a zároveň preferuje čistě přírodní léčbu, tak právě Kyselka nebo Zaječická voda má zde své místo a opodstatnění.

Caffe Oktagon v prostorách stáčírny Skalního pramene

Caffe Oktagon v prostorách stáčírny Skalního pramene

Cílem celého snažení je také otevřít obchod pro místní obyvatelé, kteří budou mít možnost si Kyselku koupit za výhodnou cenu. Je možné, že připravovaná kavárna v otakgonu bude uvnitř skrývat repliku čepovacího stojanu, u kterého budou moci návštěvníci ochutnat čerstvou vodu.

SPOLUPRÁCE S MĚSTEM

Příklad rekonstruované budovy s opravenými městskými komunikacemi

Příklad rekonstruované budovy s opravenými městskými komunikacemi (architekt Karel Hájek)

Zatím se opravuje bílinská stáčírna, ale mají také naději i opuštěné budovy, které dříve sloužily jako lázně? Podle Zdeňka Nogola, ředitele bílinského závodu, určitě ano. Jsme připraveni na jakoukoliv formu spolupráce s městem Bílina, kdy do společného díla chceme vstoupit našimi organizačními dovednostmi, projekční prací, managementem a marketingovými možnostmi. „S městem již spolupracujeme v rámci stavebních povolení, a nesetkali jsme se zatím s problémem. Snažíme se dodržovat všechny nutnosti, které je nutné plnit.“ Vedení bílinské kyselky připravuje projekt pro lázeňský areál s názvem KYSELKA21, který poskytuje návod na proměnu bílinské Kyselky na místo oddechu, sportu a kultury nejen pro bílinské občany, ale také lidi z širokého okolí.„Obrovské množství práce, vynaložené v minulém století k vybudování takřka dokonalého lesoparku nám dává netušené možnosti, jak kyselku využít pro nejrůznější kulturní aktivity.“ popsal Milko a závěrem dodal, že by Kyselka mohla nabídnout nejen celodenní vyžití rodin s dětmi, ale také by mohla sloužit jako útočiště pro různé zájmové skupiny od sportovních až po umělecké.

PODĚKOVÁNÍ NAŠIM SPOLUPRACOVNÍKŮM A PŘÁTELŮM

Moc si vážíme všech, kteří, často dobrovolně a nezištně, pomáhají jakýmkoliv způsobem vzniku a rozvoji myšlenek projektu Kyselka21 Děkujeme a slibujeme, že budeme se snažit veškerou pomoc co nejlépe využít abychom připravili a vybudovali něco, na co budeme společně hrdí.