Ochrana osobních údajů pro Facebook soutěže BHMW a. s.

Pokud jste naším zákazníkem, odběratelem novinek nebo návštěvníkem našeho webu či profilu na sociální síti (zejm. Facebook), svěřujete nám své osobní údaje. Přečtěte si, jak vaše osobní údaje zpracováváme a zabezpečujeme a jaká práva máte podle právní úpravy, zejm. nařízení o ochraně osobních údajů („GDPR“).

Kdo je správcem a co to znamená?

Jsme společnost BOHEMIA HEALING MARIENBAD WATERS a.s., IČO 257 78 188, sídlem Anglická 271/47, Mariánské Lázně, PSČ 353 01, korespondenční adresa: Kyselská 122, Bílina, PSČ 418 01, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl B, vložka 1938. Na základě dotčené právní úpravy (zejm. GDPR) jsme tzv. správcem (osobních údajů). Jako správce určujeme, jak budou osobní údaje zpracovávány, za jakým účelem, po jak dlouhou dobu a vybíráme případné další zpracovatele, kteří nám se zpracováním osobních údajů budou pomáhat.

Prohlašujeme, že:

 • jako správce Vašich osobních údajů splňujeme veškeré povinnosti vyžadované platnou právní úpravou, zejména GDPR,

 • budeme zpracovávat Vaše osobní údaje výhradně na základě platného právního důvodu, a to především plnění zákonné povinnosti, plnění smlouvy, oprávněného zájmu či uděleného souhlasu,

 • dle článku 13 GDPR plníme informační povinnost ještě před zahájením zpracování osobních údajů, umožníme Vám a budeme vás podporovat v uplatňování a plnění Vašich práv podle právní úpravy na ochranu osobních údajů, zejm. GDPR.

Rozsah osobních údajů a účely zpracování:

 • zpracováváme osobní údaje, které nám svěříte sami, a to pro tyto účely:

  • plnění objednaných služeb či zboží:

   • Vaše osobní údaje v rozsahu e-mail, telefon, jméno a příjmení nezbytně potřebujeme k tomu, abychom s Vámi komunikovali ohledně plnění objednaných služeb či zboží,

  • komunikace na sociálních sítích, včetně účasti v našich soutěžích atp.:

   • na naše profily na sociálních sítích (zejm. Facebook) vkládáme widget, abychom Vám umožnili snadnější komunikaci s námi, včetně Vaší možnosti vidět a dát “like”. Tento widget může sbírat informaci o Vaší IP adrese, User-Agentu Vámi užívaného webového prohlížeče, ukládat a  načítat soubory cookie ve Vámi užívaném webovém prohlížeči, vložit další sledování a monitorovat Vaši interakci s tímto widgetem, včetně
    korelace vašeho účtu na sociální síti (zejm. Facebook) s jakoukoliv akcí, kterou provedete v rámci widgetu (typicky “like” naší Facebookové stránky), pokud jste přihlášeni na Facebook.
    Další informace o tom, jak mohou být tato data použita, naleznete v zásadách ochrany osobních údajů příslušné sociální sítě (v případě Facebooku viz
    https://www.facebook.com/about/privacy/update),

  • vedení účetnictví:

   • vstupujete-li s námi do obchodního vztahu, potřebujeme vaše fakturační údaje nezbytně k tomu, abychom vyhověli zákonné povinnosti pro vystavování a evidenci daňových dokladů,

  • marketing – zasílání newsletterů:

   • Vaše osobní údaje v rozsahu e-mail, jméno a údaje o vaší interakci s námi zejm. prostřednictvím tzv. newsletteru (kdy námi vyhotovený newsletter otevíráte a odkazy v něm uvedené klikáte) evidujeme pro potřeby rozesílání a optimalizace přímého marketingu. Jste-li naším zákazníkem, děláme tak z oprávněného zájmu, neboť důvodně předpokládáme, že Vás naše novinky zajímají, a to po dobu 5 let od poslední objednávky. Nejste-li naším zákazníkem, zasíláme Vám newslettery jen na základě vašeho souhlasu, po dobu 5 let od udělení. V obou případech můžete tento souhlas odvolat použitím odhlašovacího odkazu přímo v patičce newsletteru nebo emailem na adresu dotazy@bhmw.cz,

  • pokročilý marketing:

   • pouze na základě Vašeho souhlasu můžeme využít Vaši e-mailovou adresu např. pro tzv. remarketing a cílení reklamy na Facebooku nebo pomocí aplikace Adwords, a to po dobu 5 let od udělení souhlasu. Ten lze samozřejmě kdykoli odvolat prostřednictvím úpravy cookies preferencí na našem webu nebo emailem na adresu dotazy@bhmw.cz. Vaše osobní údaje si ponecháváme po dobu běhu promlčecích lhůt,
    pokud zákon nestanoví delší dobu k jejich uchování nebo jsme v konkrétních případech neuvedli jinak,

  • chod webových stránek – Cookies:

   • při procházení našich webových stránek zaznamenáváme vaši IP adresu a anonymizované údaje o Vašem chování na webu (např. jak dlouho se na stránce zdržíte, odkud na web přicházíte atd.).Používání cookies pro měření návštěvnosti webu a přizpůsobení zobrazení webových stránek je potřebné pro zabezpečení správné funkčnosti webu a Vašeho uživatelského komfortu. Naše webové stránky lze procházet také v režimu, který neumožňuje sbírání osobních údajů, tj. tehdy, když používání cookies na svém počítači zakážete. V takovém případě může být
    bude funkčnost našeho webu a jeho uživatelská přívětivost oslabená.

Zabezpečení a ochrana osobních údajů

Vaše údaje chráníme v maximální možné míře pomocí moderních technologií, které odpovídají stupni technického rozvoje. Přijali jsme a udržujeme veškerá možná (aktuálně známá) technická a organizační opatření, která zamezují zneužití, poškození nebo zničení vašich osobních údajů.

Předání osobních údajů zpracovatelům a třetím osobám

K vašim osobním údajům mají přístup naši zaměstnanci a spolupracovníci. Pro zajištění konkrétních zpracovatelských operací, které nedokážeme zajistit vlastními silami, využíváme služeb a aplikací zpracovatelů, kteří se specializují na konkrétní služby:

 • Facebook Ireland Ltd.,
  se sídlem 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2 Ireland.

 • SEEN MEDIA s. r. o., se sídlem Neumannova 1470/8, 156 00 Praha

Je možné, že se v budoucnu rozhodneme pro zpracování osobních údajů využít další aplikace či zpracovatele. V takovém případě budeme při výběru zpracovatelů dbát na to, aby splňovali kritéria zpracování osobních údajů podle nařízení pro ochranu osobních údajů (GDPR).

Předávání dat mimo Evropskou unii

Data zpracováváme výhradně v Evropské unii nebo v zemích, které zajišťují odpovídající úroveň ochrany na základě rozhodnutí Evropské komise nebo Úmluvy 108.

Vaše práva v souvislosti s ochranou osobních údajů

V souvislosti s ochranou osobních údajů máte řadu práv:

 • máte právo na informace, které je plněno již touto informační stránkou se zásadami zpracování osobních údajů,

 • díky právu na přístup nás můžete kdykoli vyzvat a my vám doložíme ve lhůtě 30 dní, jaké Vaše osobní údaje zpracováváme a proč,

 • pokud se u Vás něco změní nebo shledáte své osobní údaje neaktuální nebo neúplné, máte právo na doplnění a změnu osobních údajů,

 • právo na omezení zpracování můžete využít, pokud se domníváte, že zpracováváme Vaše nepřesné údaje, domníváte se, že provádíme zpracování nezákonně, ale nechcete všechny údaje smazat nebo pokud jste vznesli námitku proti zpracování. Omezit můžete rozsah osobních údajů nebo účelů
  zpracování (např. odhlášením z newsletteru omezujete účel zpracování pro zasílání obchodních sdělení),

 • pokud byste chtěli své osobní údaje vzít a přenést k někomu jinému máte právo na přenositelnost. V takovém případě budeme postupovat stejně jako při využití práva na přístup – jen s tím rozdílem, že vám informace dodáme ve strojově čitelné podobě,

 • Vaším dalším právem je právo na úplný výmaz (právo „být zapomenut“) z naší databáze. Nechceme na Vás zapomenout, nicméně pokud si to budete
  přát, máte na to právo, které budeme plně respektovat. V takovém případě ve lhůtě 30 dní vymažeme veškeré Vaše osobní údaje ze svého systému i ze systému všech dílčích zpracovatelů a záloh. V některých případech ale máme zákonnou povinnost Vaše údaje i nadále archivovat (např. vystavené daňové doklady). V takovém případě smažeme všechny Vaše osobní údaje, u kterých nám to právní úprava nezakazuje,

 • máte-li dojem, že s Vašimi osobními údaji nezacházíme v souladu se právní úpravou, máte právo vznést stížnost k Úřadu pro ochranu osobních údajů. Budeme rádi, pokud nás budete o svém podezření na nekorektní zacházení s Vašimi osobního údaji nejprve informovat, abychom Vaše podezření mohli prošetřit a zajistit bezodkladnou nápravu, ukáže-li se jako opodstatněné.

Mlčenlivost

Naši zaměstnanci i spolupracovníci, kteří zpracovávají Vaše osobní údaje, jsou povinni zachovávat mlčenlivost o Vašich osobních údajích a o bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení Vašich osobních údajů. Tato mlčenlivost přitom trvá i po skončení závazkových vztahů s námi. Bez Vašeho souhlasu nebudou Vaše osobní údaje vydány žádné jiné třetí straně.

Kontaktní údaje


Pokud se na nás budete chtít ve vztahu
k zpracování vašich osobních údajů obrátit, kontaktujte nás na
e-mailu dotazy@bhmw.cz.