Společnost BOHEMIA HEALING MARIENBAD WATERS a.s. iniciuje projekt s názvem “MOST lázeňské město”.

Projekt řeší možnosti proměny rekultivovaných a nevyužívaných lokalit mostecka a bílinska k systematickému budování území dedikovaného lázeňství, wellnesu a zdravého životního stylu. Projekt využívá bohaté historie světoznámých a špičkových přírodních léčivých zdrojů české republiky, které se nachází v těsném sousedství oblastí rekultivovaných po těžbě hnědého uhlí.

Myšlenka realizovatelnosti tohoto rozvojového plánu je založena na faktu, že přírodní léčivé zdroje bílinska a mostecka mají dobré jméno ve světě a očekává se od nás, že světovému turismu nabídneme lázeňské, terapeutické a wellnessové aktivity patřičné úrovně.

Těžba přírodního bohatství pro léčebné účely i pro energetické účely má stejné kořeny, v práci mineralogů otce a synů Reussů jejichž důstojný pomník se nachází v areálu Bílinské Kyselky. Na tomto místě je také připravováno muzeu využívání minerálního bohatství našeho kraje.

Projekt je realizován v rámci vládní platformy “Voda v Ústeckém kraji” jejíž koordinátorem je Hospodářská a sociální rada Ústeckého kraje.

Na projektech a studiích spolupracují:

Asociace pro ochranu a rozvoj kulturního dědictví ČR, z.s.
City Upgrade, s. r. o. – vize rozvoje měst a obcí
Vysoké učení technické v Brně – fakulta stavební
Technická univerzita v Liberci – fakulta umění a architektury
Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava – fakulta stavební
České vysoké učení technické v Praze – fakulta architektury
Akademie výtvarných umění v Praze
Česká komora architektů

https://www.facebook.com/mostlazenskemesto/

Koordinátor projektu za BHMW a.s.:
Karel Bašta; basta@bhmw.cz