1900 Grand Prix Paříž, světová výstava

1898 Paříž

1896 Insbruck

1893 Chicago

1885 Görlitz, světová výstava

1894 Vídeň

1882 Terst

1873 Vídeň

1862 Londýn

1855 Paříž

1845 Vídeň