Sympozium LÉČIVÁ SÍLA PRAMENŮ Mariánské Lázně 2016 je prvním ročníkem akce pořádané společností BOHEMIA HEALING MARIENBAD WATERS a. s. a výzkumným balneologickým ústavem MARIENBAD MEDICALCARE. Sympozium, pořádané ku příležitosti obnovy stáčení mariánskolázeňských léčivých vod a jeho dvousetleté tradice představuje setkání subjektů zabývajících se užitím přírodních léčivých zdrojů v novém, moderním přístupu k lázeňské léčbě. Na sympoziu zazní přednášky odborníku na téma lázeňské léčby vodami, výsledky klinických studií a budou zde nastíněny směry, kterým se bude balneologický výzkum a lázeňská péče dále ubírat.

https://www.facebook.com/events/1595323327452003/

Partneři Sympozia LÉČIVÁ SÍLA PRAMENŮ Mariánské Lázně 2016.