Balneologie je doplňující léčebná metoda založená na léčba přírodními léčivými zdroji. Mezi přírodní léčivé zdroje patří především léčivé vody. Označení léčivá voda může ale mít pouze takový zdroj, u kterého byly léčební prostředky klinicky ověřeny a jsou známy dlouhodobé pozitivní zkušenosti s jeho užitím. Zdroje těchto léčivých vod jsou svým složením vždy jedinečnné a tím i nenahraditelné. Z tohoto pohledu reprezentuje Bílinská kyselka vynikajícím způsobem alkalické léčivé zdroj s mnoha pozitivními účinky na zažívání a urologické procesy, Zaječická hořká zase vyniká v pozitivním vlivu na podporu zažívání a vyměšování, ideální při zácpě či při chronické ochablosti střev.

Léčivé minerální vody se od vod prostých odlišují některými z uvedených vlastností:
Stupněm mineralizace, chemickým složením, proplyněním přírodním oxidem uhličitým, hodnotou pH. Specifikem je rovněž nepřítomnost škodlivých látek, kterými jsou často zasaženy prosté podzemní vody. Hlavní význam má koncetrace a vzájemné poměry hlavních iontů, které ovlivňují reakci moči a mají žádané farmakoterapeutické účinky, především navození zvýšené diurézy. Jedná se především o obsahy hydrogenouhličitanu, sodíku, vápníku a hočíku a jeich vzájemné poměry. Důležitá je rovněž vazba kationtů na hydrogenkarbonátové anionty. Alkalické pH vody upravuje pH moči u urolitiázy, hočík má svůj význam například v léčbě kalciové urolitiázy.

Vzhledem k tomu, že u chronických chorob je navozování zvšené diurézy trvalou potřebou pacientů, je mimořádně aktuální otázka dlouhodobého podávání těchto vod. Ověřeným a žádaným přírodním léčivým zdrojem tohoto typu je Rudolfův pramen. To lze realizovat po ukončení lázeňské léčby užíváním balených vod v domácí pitné kúře.

Základním lázeňským využitím léčivých vod jsou pitné kůry, používané především u gastroenterologických a urologických onemocněních. Využívání léčivých minerálních vod má kromě terapeutických účinků také preventivní význam, pitná léčba se pohybuje na pomezí farmakoterapie a dietní léčby. Účinky pitné kůry se projevují nejlépe v delším časovém horizontu, vyjímku tvoří Zaječická hořká voda s rychlým projímavým účinkem.

V současnosti farmakoterapie umělými léčivy zcela převažuje, proto jsou tyto léčivé vody čistě přírodního charakteru unikátními náhražkami léků. S tím, že jejich účinky jsou ověřeny klinicky ale i empiricky.