18. ČESKÁ KONFERENCI KLINICKÉ FARMAKOLOGIE

České přírodní léčivé zdroje Bílinská kyselka, Zaječická hořká voda a Rudolfův pramen se aktivně účastnili 18tého ročníku konference klinické farmakologie.

 (Na konferenci zazněly přednášky:
“Minerální vody – pohled klinického farmakologa” (P. Petr, H. Kalová, B. Janečková, M. Verner; České Budějovice)
“Minerální vody a metabolomika” (M. Verner, P. Petr; České Budějovice)