1664

Počátek ředitelství zřídel je datován rokem 1664, kdy byla započata evidovaná rozesílka léčivých pramenů a tím započala činnost stáčírny. Od tohoto roku byla Bílinská kyselka spravována majiteli Bílinského panství, knížecím rodem Lobkowiczů.

1740

Majetkem Lobkowiczů se stává hořkosolné pásmo Zaječice.

1998

Společnost v současné podobě (BHMW) vznikla v roce 1998 odkoupením majetků a ochraných známek od Lobkowiczů. Do roku 2011 se podařilo navázat obchodní kontakty v zahraničí a stabilizovat výrobu produktů Bílinská kyselka a Zaječická hořká voda pro domácí trh.

2012

V roce 2012 byla zahájena rozsáhlá rekonstrukce historických budov a staba nového výrobního závodu v Bílině. V roce 2014 byla do nově vzniklého závodu instalována nová technologie a vodní hospodářství.

2016

V roce 2016 proběhl nákup nemovitostí a technologie mariánskolázeňské stáčírny. Ta byla přibližně 5 let mimo provoz. Tím se do portfolia společnosti BHMW a.s. dostaly přírodní léčivé zdroje Rudolfův pramen, Ferdinandův pramen, Excelsior a Aqua Maria. V průběhu roku 2016 byla obnovena a stabilizována výroba produktu Rudolfův pramen.

2017

V roce 2017 uzavřela společnost BHMW a.s. distribuční smlouvu se společností Kofola ČeskoSlovensko. Společnost dále připravuje projekt rekonstrukce objektů stáčírny v Mariánských Lázních.

 

 

 

 

 

 

 

  1. 3. 2017